Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Đông Nam Á học
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7310620
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 45
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 5
Học phí : 810.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

 • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
 • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội