Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên)
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD1
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 270
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30
Học phí : Theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Năm 2021, Trường Đại học Giáo dục tiếp tục tuyển sinh theo nhóm ngành. Sinh viên sẽ được phân ngành sau khi kết thúc năm học thứ nhất khi đảm bảo các điều kiện quy định. Chi tiết về hướng dẫn, nguyên tắc, điều kiện và cách thức phân ngành, sinh viên xem tại: http://education.vnu.edu.vn/

 Nhóm ngành Sư phạm Toán và khoa học tự nhiên (Mã nhóm ngành GD1) gồm 05 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Facebook Chat Widget by CAIT