Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học và công nghệ thực phẩm*
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT96
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 45
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25
Học phí : 1.450 nghìn đồng/tháng/sinh viên (theo quy định của Nhà nước)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT