Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử và tin học*
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT94
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : 1,270,000 đồng/tháng/sinh viên (theo quy định của Nhà nước)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • C01 - Ngữ văn, Toán, Vật lí
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT