Nhập học
 

Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Nhật Bản học
Mã trường: QHJ     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7310613
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 30
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 20
Học phí :

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D06 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
  • D94 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
  • D96 - Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội