Nhập học
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC)
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN6
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 96 %
Chỉ tiêu THPT : 75
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 75
Học phí : 35.000.000đ/năm, ổn định trong toàn khóa học

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Tổ hợp xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển: 

- A00: Toán, Lý, Hóa (điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Lý x2 + Hóa)/5 x3)

- A01: Toán, Anh, Lý (điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Anh x2 + Lý)/5 x3).

Facebook Chat Widget by CAIT