Nhập học
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kỹ thuật Robot
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN2
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 75
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 75
Học phí : Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt nguyện vọng.

Điểm trúng tuyển được tính trên điểm của tổ hợp môn xét tuyển và được xác định theo nhóm ngành. Việc phân ngành học được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học trong năm thứ nhất tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành.

Facebook Chat Widget by CAIT