Nhập học
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23)
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7220201CLC
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 260
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 90
Học phí : 3.500.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Môn chính là môn tiếng Anh. Điểm xét tuyển là điểm tổng 3 môn thi trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Bên cạnh định hướng đào tạo Phiên dịch, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể theo học các định hướng đào tạo khác như: Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản trị học và Quốc tế học.

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh định hướng Ngôn ngữ học ứng dụng có thể trở thành cán bộ giảng dạy ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng, cán bộ phụ trách báo chí truyền thông tại các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương. Ngoài ra, cử nhân tốt nghiệp định hướng này còn có thể làm tư vấn cho các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình, biên tập viên báo và tạp chí, cũng như làm việc tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện.

            Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh định hướng Quản trị học có thể làm việc tại các tổ chức quốc tế, các công ty trong và ngoài nước với các vị trí như nhân viên quản trị văn phòng, quản lý dự án, quản trị nhân sự, trợ lý quản trị kinh doanh, cán bộ truyền thông.

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh định hướng Quốc tế học có thể đảm nhận các vị trí như: cán bộ giảng dạy môn đất nước học tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh và Quốc tế học, cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành Quốc tế học, cán bộ đối ngoại tại các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương cũng như làm các công việc báo chí, xuất bản liên quan đến mảng văn hóa, chính trị. Ngoài ra, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành này còn có thể làm tư vấn cho các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình, biên tập viên cho các tạp chí, báo, nhà xuất bản văn hóa, chính trị và làm việc tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện.

            Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có cơ hội nhận được nhiều loại học bổng của các tổ chức doanh nghiệp, có cơ hội tham gia các khóa học ngắn hạn, các đợt giao lưu tại các trường đại học trong khối ASEAN và một số trường đại học tại các nước nói tiếng Anh có quan hệ hợp tác với Trường ĐH Ngoại ngữ.

Facebook Chat Widget by CAIT