Nhập học
 

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã trường: QHI     Mã nhóm ngành/Mã ngành: CN11
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : Thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, năm học 2020-2021: 11.700.000 đ/năm

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội