Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sinh học
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT08
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 92 %
Chỉ tiêu THPT : 60
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30
Học phí : 1.350 nghìn đồng/tháng/sinh viên (theo quy định của Nhà nước)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A02 - Toán, Vật lí, Sinh học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT