Đăng ký nội trú
 

Trường Quản trị & Kinh doanh - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị và An ninh
Mã trường: QHD     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7900189
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 52
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 28
Học phí : 4 năm: 350 triệu (học chính khoá) + 200 triệu (học ngoại khoá được tự chọn)

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành đào tạo: Quản trị và An ninh (Management and Security, MAS)

–   Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)

–   Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị và An ninh

–   Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh (Khoa QT&KD), Đại học Quốc gia Hà Nội. 

–   Mã trường: QHD

–   Mã ngành: 7900189

–   Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

–   Hình thức đào tạo: Chính quy

–   Thời gian đào tạo: 4 năm

–   Ngôn ngữ giảng dạy: 2 năm đầu tiếng Việt, 2 năm sau tiếng Anh

–   Tổng số tín chỉ: 158 tín chỉ

.

Facebook Chat Widget by CAIT