Đăng ký nội trú
 

Khoa các khoa học liên ngành - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị tài nguyên di sản
Mã trường: QHK     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7900205
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT :
Chỉ tiêu theo phương thức khác:
Học phí : 14.100.000/kỳ

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị tài nguyên di sản
  • Tiếng Anh: Bachelor in Heritage Resourses Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHK     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7349002 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 0912 775 237 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/sis.vnu.edu.vn | https://www.facebook.com/tuyensinhvnusis

CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN - XEM TẠI ĐÂY

 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN

1. Triết lý đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng trong thực hành di sản (nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, bảo tồn...) từ tiếp cận liên ngành để phục vụ phát triển bền vững.

2. Mục tiêu chung:

Cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức nền tảng và cập nhật về di sản, có khả năng tác nghiệp trong thực tiễn bảo tồn và phát huy các giá trị di sản theo hướng bền vững; có khả năng làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến di sản, du lịch, thương hiệu...

Facebook Chat Widget by CAIT