Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Điều dưỡng
Mã trường: QHY     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7720301
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 30
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 30
Học phí :

Tổ hợp xét tuyển

  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
LỰA CHỌN

Tên ngành đào tạo:                       

                           + Tiếng Việt: Điều dưỡng

                           + Tiếng Anh: Nursing

           - Mã số ngành đào tạo:         77 20 301

- Danh hiệu tốt nghiệp:       Cử nhân Điều dưỡng

- Thời gian đào tạo:  4 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

                            + Tiếng Việt: Cử nhân cử nhân Điều dưỡng

                             + Tiếng Anh:  The Degree of Bachelor of Nursing

            - Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Facebook Chat Widget by CAIT