Đăng ký nội trú
 

Thống kê điểm trúng tuyển một số khối ngành đào tạo của ĐHQGHN trong năm 2017

Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội thống kê điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của ĐHQGHN tuyển sinh năm 2017 để các bạn thí sinh tham khảo trước khi bổ sung/điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nếu có) từ ngày 19-26/7 (thực hiện trực tuyến) và 19-28/7 (thực hiện trên Phiếu điều chỉnh nguyện vọng).
Quý phụ huynh và các bạn thí sinh lưu ý điểm TRÚNG TUYỂN năm 2018 được dự báo có xu hướng thấp hơn so với năm 2017.

Điểm trúng tuyển năm 2017 vào các ngành đào tạo ngoại ngữ và sư phạm và giáo viên (Nhóm ngành I và VII)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Luật – Kinh doanh – Quản trị - Quản lý (nhóm ngành III, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Khoa học tự nhiên (Lý – Hóa – Sinh, Nhóm ngành IV, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Công nghệ - Kỹ thuật – Máy tính (Nhóm ngành V, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Y và Dược học (Nhóm ngành VI, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn – Kinh tế học – Quản lý tài tài nguyên (Nhóm ngành VII, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

VNU Media - Ban Đào tạo

Facebook Chat Widget by CAIT