Đăng ký nội trú
 

Trao đổi - học tập tại nước ngoài

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU  SINH VIÊN QUỐC TẾ 

1. Chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay: Do Đại học (ĐH) Kyushu, Nhật Bản làm đầu mối phối hợp với các Đại học ASEAN triển khai vào tháng 3 hàng năm. Đây là chương trình trao đổi 2 tuần về các vấn đề trong khu vực ASEAN và Đông Á (ASEAN+3) dành cho sinh viên (SV).

Thành phần đủ tiêu chuẩn đăng ký là đại diện SV tiêu biểu thuộc các quốc gia ASEAN + 3.

Kinh phí, Ban Tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức các hoạt động của chương trình, chi phí ăn, ở, đi lại tại nơi tổ chức theo chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi, phí bảo hiểm, chi phí ăn uống trong các buổi thực tế và các khoản chi phí cá nhân khác.

2. Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN và ASEAN+3: Do Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các ĐH thành viên ở các quốc gia luôn phiên đăng cai tổ chức.

Thành phần đủ tiêu chuẩn đăng ký là SV các đại học trong khu vực hoặc ASEAN +3 có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng khiêu vũ hoặc diễn kịch, có năng khiếu về âm nhạc hoặc biết soạn nhạc, có khả năng thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

Kinh phí, Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại địa điểm tổ chức diễn đàn trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi, phí tham dự chương trình (tùy vào năm tổ chức) và chi phí bảo hiểm. 

3. Diễn đàn sinh viên Châu Á với Môi trường: Đây là một chương trình thường niên do Quỹ Môi trường AEON tài trợ, với mục tiêu nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho các sinh viên từ các đại học hàng đầu châu Á.

Tiêu chuẩn đăng ký do BTC thông báo hàng năm. Các cá nhân được chọn tham dự chương trình sẽ được đài thọ toàn bộ kinh phí.

4. Diễn đàn giáo dục AUN, ASEAN+3 và Cuộc thi hùng biện Sinh viên: Do Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các ĐH thành viên ở các quốc gia luôn phiên đăng cai tổ chức.

Thành phần đủ tiêu chuẩn đăng ký là SV có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

Kinh phí, Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại địa điểm tổ chức diễn đàn trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi và chi phí bảo hiểm.

5. Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN và Cuộc họp Mạng lưới AUN về Công tác Sinh viên: Do Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các ĐH thành viên ở các quốc gia luôn phiên đăng cai tổ chức.

Thành phần đủ tiêu chuẩn đăng ký là Thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

Kinh phí, Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại địa điểm tổ chức diễn đàn trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi và chi phí bảo hiểm.

BAN CT&CTHSSV

Facebook Chat Widget by CAIT