Đăng ký nội trú
 

Học bổng Posco

Học bổng Posco do quỹ  Posco, Hàn Quốc tại trợ dành cho các sinh viên có kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt trong mỗi học kỳ. Sinh viên năm đầu tiên có điểm trúng tuyển cao vào ngành đào tạo

Giá trị học bổng: 500 UDS/sinh viên

Thời gian trao học bổng: 10/2018

 

Facebook Chat Widget by CAIT