Nhập học
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kinh tế Phát triển
Mã trường: QHE     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7310105
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 85 %
Chỉ tiêu THPT : 175
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 5
Học phí : Thu theo tín chỉ

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • C04 - Ngữ văn, Toán, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển

Mã trường: QHE.

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế Phát triển

+ Tiếng Anh: Development Economics

Mã số ngành đào tạo: 7310105

Tổ hợp xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Vật lý, Hóa (A00); Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01).

Tiêu chí phụ:

-Tiêu chí phụ 1: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo. Chương trình bao gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Chính sách công, Môi trường và Phát triển bền vững, Kinh tế học.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề về kinh tế phát triển và mang tính liên ngành, có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế phát triển.

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội