Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Hoá học
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT06
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : 1,270,000 đồng/tháng/sinh viên (theo quy định của Nhà nước)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT