Nhập học
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kinh tế
Mã trường: QHE     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7310101
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 69 %
Chỉ tiêu THPT : 175
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 5
Học phí : Thu học phí theo tín chỉ

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • C04 - Ngữ văn, Toán, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế

Mã trường: QHE.

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế

+ Tiếng Anh: Economics

Mã số ngành đào tạo: 7310101

Tổ hợp xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Vật lý, Hóa (A00); Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01).

Tiêu chí phụ:

-Tiêu chí phụ 1: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam, vừa có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Kinh tế chính trị, Kinh tế học thể chế.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế, có khả năng làm việc tại các cơ sở nghiên cứu kinh tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan hoạch định và tư vấn chính sách kinh tế của nhà nước, các tổ chức hành chính - sự nghiệp.

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội