Nhập học
 

Khoa các khoa học liên ngành - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị tài nguyên di sản
Mã trường: QHK     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7349002
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT :
Chỉ tiêu theo phương thức khác:
Học phí : 9.870.000đ

Tổ hợp xét tuyển

  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D03 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D82 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
LỰA CHỌN

Khoa Các khoa học liên ngành (sau đây gọi tắt là Khoa, viết tắt là Khoa CKHLN) là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được đổi tên từ Khoa Sau đại học theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Khoa Các khoa học liên ngành là đơn vị đặc thù trong ĐHQGHN, với kì vọng trở thành đơn vị phát triển các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực, trên cơ sở kết nối và khai thác hiệu quả nguồn lực chung của toàn ĐHQGHN.

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ
TÀI NGUYÊN DI SẢN
CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở CẢ KHỐI NHÀ NƯỚC,
KHỐI TƯ NHÂN VÀ KHỐI PHI CHÍNH PHỦ

Tên văn bằng:

  • Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị tài nguyên di sản
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Heritage Resourses Management

Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành

Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Xem thêm tại: http://sis.vnu.edu.vn/ | http://sis.vnu.edu.vn/quantrithuonghieu/

Liên hệ: Bộ phận Tuyển sinh và Truyền thông | Phòng 402, nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hotline: 0912 775 237 | Email: tuyensinhliennganh@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/khoacackhoahocliennganh

Facebook Chat Widget by CAIT