Nhập học
 

Khoa Luật - THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số:        /KL-ĐT&CTHSSV ngày     /       /2020 của Chủ nhiệm Khoa)

1. Thông tin chung về Khoa Luật

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang website

- Tên đơn vị: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Nhà E1, số144, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02437.549.714

- Website: http://law.vnu.edu.vn

- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao cho Nhà nước, các tổ chức và xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; sáng tạo, truyền bá tri thức; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học ứng dụng về Luật; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ pháp luật có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân.

1.2. Quy mô đào tạo

Khối ngành

Quy mô hiện tại

 

Đại học

Sau đại học

Khối ngành III

(Ngành Luật)

2332

- Thạc sỹ: 834

- Tiến sỹ: 95

Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH):

3261

 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất (2018, 2019)

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng và xét tuyển (kể cả xét tuyển thẳng) các đối tượng khác theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Khoa Luật.

- Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực còn hạn do ĐHQGHN tổ chức (năm tuyển sinh 2018).

- Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không vi phạm pháp luật.

- Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia):

 

Khối ngành III

Ngành/ Nhóm ngành/ tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2018

Năm tuyển sinh 2019

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

I. Luật

Tổ hợp 1: C00

Tổ hợp 2: A00

Tổ hợp 3: D01

Tổ hợp 4: D03

Tổ hợp 5: D78

Tổ hợp 6: D82

II. Luật CLC (TT 23)

III. Luật kinh doanh

IV. Luật thương mại quốc tế

310

80

55

100

-

50

05

40

140

-

405

158

35

103

-

42

01

48

191

-

-

24,50

18,50

18,50

-

19,00

19,00

18,25

20,75

-

330

110

50

105

10

40

5

50

170

50

703

139

62

141

10

52

4

55

184

56

-

25.50

21.00

21.55

18.45

22.17

18.90

21.20

21.95

21.95

Tổng:

490

646

-

600

703

-

 

2. Thông tin tuyển sinh năm 2020

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Người nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật theo quy định.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

Khoa Luật tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.

2.3. Phương thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

2.3.1. Phương thức tuyển sinh

a. Xét tuyển theo kết quả bài thi THPT quốc gia năm 2020 theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

b. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60), (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

c. Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (chứng chỉ còn hạn  sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

d. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 10 của Hướng dẫn này) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

e. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

- Các thí sinh được xét tuyển thẳng vào Khoa Luật:

+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

+ Người đã trúng tuyển vào Khoa, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào Khoa. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT (môn thi phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án);

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung (môn thi đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án);

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi và có đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT).

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cấp ĐHQGHN phải thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) Có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển;

(ii) Điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào ngành đào tạo của 5 học kỳ bậc THPT đến thời điểm đăng ký xét tuyển đạt từ 8,50 trở lên;

(iii) Điểm trung bình chung học tập năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8,50 trở lên.

Tiêu chí xét tuyển dựa trên kết quả học tập 5 kỳ và thứ tự ưu tiên kết quả cuộc thi, giải thưởng thí sinh đạt được.

+ Thí sinh là học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại Khoa Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và kì 1 lớp 12) học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  1. Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
  2. Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
  3. Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
  4. Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;
  5. Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 2 năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm, trong đó, không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm (mức điểm cụ thể và tiêu chí phụ do Khoa quy định).
  • Lưu ý: Riêng đối với học sinh đáp ứng điều kiện quy định là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia” phải đồng thời đáp ứng các điều kiện “Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 2 năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm, trong đó, không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm” mới đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Khoa Luật.

+ Thí sinh là học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Luật, ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN nêu trên và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

         (i) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng;

      (ii) Học sinh có tên trong danh sách kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo xét tuyển thẳng và xét tuyển;

- Các thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Khoa Luật, cụ thể như sau:

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trung ương; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp) nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng vào Khoa Luật có kết quả thi THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định, được cộng điểm ưu tiên như sau:

                 (i) Cấp Quốc gia:

                                    Giải nhất: 3,0 điểm;

                                    Giải nhì: 2,5 điểm;

                                    Giải ba: 2,0 điểm.

                 (ii) Cấp tỉnh, thành phố trung ương:

                                    Giải nhất: 1,5 điểm;

                                    Giải nhì: 1,0 điểm.

            2.3.2.  Chính sách ưu tiên tuyển sinh

- Khoa Luật thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN.

- Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

- Xét tuyển thí sinh diện dự bị đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN, Khoa Luật.

              2.3.3. Xét tuyển sinh viên quốc tế

Thí sinh là người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào Khoa cần đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ - ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

  • Lưu ý: Sau khi xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu Khoa sẽ công bố đợt xét tuyển bổ sung. Thông tin về đợt xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Luật.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu: 570 chỉ tiêu.

  • Ngành Luật: phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp;
  • Các ngành khác: phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành;
  • Phân bổ chỉ tiêu từng ngành sẽ công bố chi tiết trong Đề án Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

 

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

(đào tạo đại học chính quy)

Chỉ tiêu

1

QHL

7380101

Luật

300

2

QHL

7380101CLC

Luật Chất lượng cao

50

3

QHL

7380110

Luật kinh doanh

170

4

QHL

7380109

Luật Thương mại quốc tế

50

Tổng:

570

 

2.5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của Khoa Luật

2.5.1. Mã trường, mã ngành, chỉ tiêu

Tên trường: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: QHL

 

TT

Tên ngành đào tạo/Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu thi THPT

Phương thức khác

Ghi chú

1

Luật

 

 

 

 

 

1.1

Luật

7380101

 

290

10

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

C00

100

 

Xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

45

 

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01, 03

D01: 95

D03: 10

 

 

Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

D78, 82

D78: 35

D82: 05

 

1.2

Luật CLC

(thu học phí  theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)

7380101CLC

 

 

45

05

Xét điểm theo ngành, điểm thi THPT tiếng Anh tối thiểu 4.0/10

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D01

 

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D07

 

 

 

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

 

D78

 

 

2

Luật Kinh doanh

7380110

 

165

5

Xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01, 03

 

 

 

Toán, Ngoại ngữ, KHTN

 

D90, 91

 

 

3

Luật Thương mại Quốc tế

7380109

 

45

5

Xét điểm theo ngành

 

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A00

 

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

 

D01

 

 

 

Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH

 

D78, 82

 

 

 

2.5.2. Nguyên tắc xét tuyển

a. Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu đã công bố, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

b. Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

c. Tiêu chí phụ:

- Tiêu chí phụ 1:

            + Đối với chương trình chuẩn: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng ngành (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

            + Chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT: (1) Điểm thi THPT môn ngoại ngữ tối thiểu đạt 4.0/10; (2) Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

2.6. Tổ chức tuyển sinh

2.6.1. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển

            Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN và Khoa Luật.

            Thí sinh quốc tế tìm hiểu thông tin và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang http://admissions-apply.vnu.edu.vn/ và nộp hồ sơ tại Khoa Luật.

2.6.2. Quy trình xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh

            Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN.

2.7. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN.

2.8. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học

Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

Website: http://law.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhkhoaluat.vnu

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Thu Hạnh

Trưởng phòng QLĐT&CTHSSV

0243 7549714

tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

2

Đỗ Thị Bích Nguyệt

Phó trưởng phòng QLĐT&CTHSSV

0243 7549714

3

Bùi Thị Chinh Phương

Chuyên viên phòng QLĐT&CTHSSV

0243 7549714

4

Vũ Đặng Phúc

0243 7549714

 

 

 

 

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội