Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Hỗ trợ chi phí học tập

Sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập khi đồng thời thỏa mãn 3 tiêu chí sau:

1.1. Là người dân tộc thiểu số;

1.2. Thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

1.3. Thi đỗ vào Trường Đại học Công nghệ.

Sinh viên được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở.

Thời gian hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên và được xét theo từng học kỳ.

Số lượng: Khoảng 10 sinh viên/học kì

Facebook Chat Widget by CAIT