Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Trợ cấp xã hội

Kinh phí khoảng 100 triệu/năm. Tiêu chí:

* Thuộc 1 trong số các đối tượng sau: (1) Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; (2) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa; (3) Sinh viên là người tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế; (4) Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế và vượt khó học tập.

* Đạt điểm học tập từ Khá trở lên đối với đối tượng (1)

* Điểm rèn luyện từ Khá trở lên

140.000đ/tháng đối với đối tượng (2)

100.000đ/tháng đối với các đối tượng còn lại.

Số lượng: Khoảng 50 SV/kỳ

Facebook Chat Widget by CAIT