Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Lotte

Đơn vị tài trợ: Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc. 

Học bổng dành cho các bạn sinh viên có kết quả  học tập đạt loại giỏi trở lên hoặc các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; Ưu tiên các bạn sinh viên theo học các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc, Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Kinh tế, Tài chính...

Giá trị học bổng: 300 USD/sinh viên.

Thời gian trao học bổng: 10/2018 và 4/2019

Facebook Chat Widget by CAIT