Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Kumho Asiana

Đơn vị tài trợ học bổng: Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana. Học bổng Kumho Asiana dành cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong thời gian học đại học.

Giá trị học bổng: 2.150.000 đồng/sinh viên. Thời gian trao học bổng: 10/2018 - 5/2019

Facebook Chat Widget by CAIT