Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Lawrence S.Ting

Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting điều kiện để xét học bổng:

- Có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên (đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: có kết quả học tập đạt loại khá trở lên);

- Có tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng

Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/học bổng.

Thời gian trao học bổng: 9/2018 -3/2019

Facebook Chat Widget by CAIT