Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng chương trình ASEAN

Học bổng chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay: Do Đại học (ĐH) Kyushu, Nhật Bản làm đầu mối phối hợp với các Đại học ASEAN triển khai vào tháng 3 hàng năm. Đây là chương trình trao đổi 2 tuần về các vấn đề trong khu vực ASEAN và Đông Á (ASEAN+3) dành cho sinh viên tiêu biểu thuộc các quốc gia ASEAN + 3.

Kinh phí: Ban Tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức các hoạt động của chương trình, chi phí ăn, ở, đi lại tại nơi tổ chức theo chương trình. Sinh viên tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi, phí bảo hiểm, chi phí ăn uống trong các buổi thực tế và các khoản chi phí cá nhân khác...

Facebook Chat Widget by CAIT