Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Yamada

Học bổng Yamada được sáng lập bởi ông Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản. ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2007-2008 xét duyệt cho:

  Đối với sinh viên đại học:

+ Có kết quả học tập năm học đạt loại khá trở lên.

+ Có kết quả rèn luyện năm học đạt từ loại tốt trở lên.

+ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội.

+ Ưu tiên sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.

- Đối với sinh viên sau đại học:

+ Hoàn thành đúng tiến độ chương trình khoá học, có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học.

+ Có tư cách đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động khoa học và xã hội.

+ Ưu tiên cho sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh

* Mức: 200 USD/năm

* Số lượng: 08 sinh viên/năm. Thời gian: tháng 4 hàng năm.

 

Facebook Chat Widget by CAIT