Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Vallet

Tiêu chuẩn: SV, HVCH các ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông, Vật lý kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật và Công nghệ Cơ điện tử

                    Đã được giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế;

                   Có thành tích học tập xuất sắc (xếp loại Giỏi trở lên) của năm học

                    Có thành tích vượt bậc trong học tập và nghiên cứu (đối với các học viên cao học và nghiên cứu sinh) và có các công trình công bố có ý nghĩa khoa học cao, được cơ sở đào tạo đề cử.

                Mức: 7.500.000đ

                Số lượng:  Không giới hạn hồ sơ

Facebook Chat Widget by CAIT