Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng Honda YES

Tiêu chuẩn: SV năm cuối có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên

                   Đoạt giải Nghiên cứu Khoa học cấp trường trở lên (từ giải Ba trở lên)

                   Đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc gia trong năm học.

Mức: 3.000 USD và 01 xe Wave

Số lượng học bổng: 10 suất

 

 

Facebook Chat Widget by CAIT