Nhập học
 

 

 

 

Mục 4.3 Đề án tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CỦA KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

 

(Kèm theo Công văn số số 279 /KL-ĐT&CTHSSV ngày 28  tháng 02 năm 2019 của Chủ nhiệm Khoa)

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Bộ môn

 

1

Hervé Acensio

GS.TS

Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật quốc tế

 

2

Nguyễn Hải An

TS

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

3

Nguyễn Thu An

TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

4

Hoàng Ly Anh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

5

Hoàng Thế Anh

TS

Cục Thi hành án dân sự, tỉnh Hưng Yên

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

7

Trần Lan Anh

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

8

Vũ Hồng Anh

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Lập pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

9

Vũ Thị Lan Anh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

10

Trần Hải Âu

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

11

Nguyễn Huy Ban

TS

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

 

12

Đào Ngọc Báu

TS

Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

13

Phạm Công Bảy

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Luật kinh doanh

 

14

Nguyễn Hồng Bắc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

15

Trần Văn Biên

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

 

16

Nguyễn Bá Bình

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

17

Nguyễn Công Bình

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

18

Nguyễn Văn Bình

TS

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

19

Tạ Thanh Bình

TS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bộ môn Luật kinh doanh

 

20

Trần Quốc Bình

TS

Văn phòng, ĐHQGHN

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

21

Nguyễn Mai Bộ

TS

Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

22

Nguyễn Văn Cừ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

23

Nguyễn Văn Cương

TS

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

24

Bùi Ngọc Cường

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

25

Lương Thanh Cường

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

26

Monique Chemillier-Gendreau

GS.TS

Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật quốc tế

 

27

Hoàng Thị Quỳnh Chi

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Bộ môn Luật kinh doanh

 

28

Nguyễn Kim Chi

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

29

Nguyễn Hữu Chí

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

30

Ngô Quốc Chiến

TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

 

31

Phí Thành Chung

TS

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

32

Yvon Dandurant

GS

Trường Đại học Fraser Valley, Abbotsford, Canada

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

33

Lê Đăng Doanh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

34

Đỗ Thị Dung

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

35

Lê Kim Dung

TS

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

36

Trần Văn Dũng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

37

Nguyễn Triều Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

38

Trần Thái Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

39

Phạm Văn Đạt

TS

Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, Ban tuyên giáo TW

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

40

Vũ Hải Đăng

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

 

41

Lê Văn Đệ

PGS.TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

42

Đào Mộng Điệp

TS

Đại học Huế

Bộ môn Luật kinh doanh

 

43

Nguyễn Văn Điệp

TS

Học viện Tòa án

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

44

Nguyễn Minh Đoan

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

45

Trần Văn Độ

PGS.TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

 

46

Bùi Xuân Đức

PGS.TS

Trường Đại học Đại Nam

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

47

Chu Tuấn Đức

TS

Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

 

48

Đặng Thế Đức

TS

Công ty Luật Indochine Counsel

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

49

Nguyễn Minh Đức

GS.TS

Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

50

Trần Ngọc Đường

GS.TS

 

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

51

Trần Văn Duy

TS

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

52

Nguyễn Linh Giang

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

53

Vũ Minh Giang

GS.TSKH

Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

54

Nguyễn Duy Giảng

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

55

 Hoàng Ngọc  Giao

TS

Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD, Vusta)

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh
Bộ môn Luật quốc tế

 

56

Đường Minh Giới

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

57

Đỗ Đức Hồng Hà

TS

Ủy ban Tư pháp, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

58

Lê Thu Hà

TS

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật dân sự

 

59

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

60

Trương Thị Hồng Hà

PGS.TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

61

Vũ Trọng Hách

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

62

Đỗ Phú Hải

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

63

Hoàng Hùng Hải

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

64

Nguyễn Thị Thanh Hải

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

65

Phạm Hồng Hải

PGS.TS

Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

66

Trương Hồ Hải

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

67

Nguyễn Thị Hạnh

TS

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

68

Vũ Thu Hạnh

PGS.TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật kinh doanh

 

69

Võ Trí Hảo

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQGTPHCM

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

70

Philip W. Harris

GS

Trường Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

71

Đào Thị Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

72

Hoàng Thị Thuý Hằng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

 

73

Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

74

Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

 

75

Hà Thị Mai Hiên

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật dân sự

 

76

Trần Thị Hiền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

77

Vũ Thị Thu Hiền

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

78

Nguyễn Văn Hiển

TS

Ủy ban Pháp luật, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

79

Hoàng Phước Hiệp

PGS.TS

Trường Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

80

Nguyễn Am Hiểu

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

 

81

Bùi Đăng Hiếu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

82

Mai Thanh Hiếu

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

83

Phan Chí Hiếu

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

84

Dương Quỳnh Hoa

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật dân sự

 

85

Nguyễn Ngọc Hòa

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

86

Tô Văn Hòa

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

87

Nguyễn Thị Hồi

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

88

Bùi Minh Hồng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

 

89

Ngũ Quang Hồng

GS.TS

Học viện Pháp luật, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

90

Đặng Vũ Huân

TS

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

91

Nguyễn Thị Huế

TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Bộ môn Luật dân sự

 

92

Dương Đăng Huệ

PGS.TS

Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp, Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

93

Phạm Thị Huệ

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

94

Trần Thị Huệ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

95

Chu  Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

96

Hoàng Văn Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

97

Lê Quốc Hùng

TS

Trưởng văn Phòng Công chứng Đông Đô

Bộ môn Luật kinh doanh

 

98

Nguyễn Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

99

Phạm Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Kiểm sát

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

100

Hồ Quang Huy

TS

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Bộ môn Luật kinh doanh

 

101

Trần Quang Huy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

102

Nguyễn Văn Huyên

PGS.TS

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

103

Bùi Thị Huyền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

104

Đặng Thu Huyền

TS

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

105

Nguyễn Thanh Huyền

TS

Trường Đại học Lao động xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

106

Nguyễn Thị Thương Huyền

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật kinh doanh

 

107

Nguyễn Thị Việt Hương

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

108

Trần Minh Hưởng

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

109

Lê Trung Kiên

TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

110

Tường Duy Kiên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

111

Yuho Richard Kim

TS

Văn phòng Luật Baker & McKenzie

Bộ môn Luật kinh doanh

 

112

Pierre Klein

GS.TS

Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ

Bộ môn Luật quốc tế

 

113

Nguyễn Tuấn Khanh

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

114

Bùi Nguyên Khánh

PGS.TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh

 

115

Đỗ Minh Khôi

PGS.TS

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

116

Nguyễn Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

117

Nguyễn Thị Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

118

Vũ Thị Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

119

Trần Thị Thúy Lâm

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

120

Vũ Trọng Lâm

TS

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

121

Đỗ Xuân Lân

TS

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

122

Trần Thị Hồng Lê

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

123

 Cao Văn Liên

PGS.TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

124

Trần Ngọc Liêm

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật dân sự

 

125

Trần Huy Liệu

TS

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư Pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

126

Lê Văn Long

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

127

Vũ Đức Long

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật quốc tế

 

128

Phạm Văn Lợi

PGS.TS

Viện Nghiên cứu phát triển tài nguyên môi trường

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

129

Trần Văn Luyện

PGS.TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

130

Đinh Thị Mai

TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

131

Nguyễn Thái Mai

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

132

Nguyễn Thị Tuyết Mai

TS

Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

133

Trần Thị Mai

TS

Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

134

Nguyễn Văn Mạnh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

135

Dương Tuyết Miên

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

136

Đinh Văn Minh

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

137

Đỗ Đức Minh

TS

Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

138

Nguyễn Bình Minh

TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

 

139

Nguyễn Đức Minh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

140

Nguyễn Thị Minh

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh
Bộ môn Luật quốc tế

 

141

Nguyễn Thành Nam

TS

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

 

142

Nguyễn Văn Nam

TS

Học viện An ninh nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

143

Nguyễn Văn Năm

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

144

Nguyễn Văn Năm

TS

Học viện Tòa án

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

145

Nguyễn  Niên

PGS.TS

 

Bộ môn Luật kinh doanh

 

146

Nguyễn Hải Ninh

TS

Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

147

Nguyễn Thị Nga

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

148

Phạm Thị Thúy Nga

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

 

149

Hoàng Thị Ngân

TS

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

150

Nguyễn Thị Kim Ngân

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

151

Lê Đình Nghị

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

152

Phạm Hữu Nghị

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

153

Phạm Trọng Nghĩa

TS

Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

154

Chu Thị Ngọc

TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

155

Tạ Quang Ngọc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

156

Hồ Trọng Ngũ

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

157

Lưu Bình Nhưỡng

TS

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật kinh doanh

 

158

Cao Thị Oanh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

159

Trần Thị Diệu Oanh

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

160

Bùi Xuân Phái

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

161

Nguyễn Thanh Phú

TS

Giám Đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Học viện tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

162

Nguyễn Đức Phúc

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

163

Đặng Quang Phương

TS

Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

164

Nguyễn Hiền Phương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

165

Nguyễn Minh Phương

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

166

Nguyễn Văn Phương

TS

Trưởng Phòng Pháp chế - Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

 

167

Trần Thị Thu Phương

PGS.TS

Trường Đại học Thương mại

Bộ môn Luật quốc tế

 

168

Lê Hồng Quang

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

169

Nguyễn Văn Quang

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

170

Vũ Quang

TS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

171

Phạm Hồng Quất

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật dân sự

 

172

Nguyễn Cảnh Quý

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh

 

173

Tào Thị Quyên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

174

Lê Qúy Quỳnh

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

 

175

Nguyễn Như Quỳnh

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật dân sự

 

176

Ralph Ruebner

GS

Trường Luật John Marshal, Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

177

Lê Thị Sơn

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

178

Nguyễn Sơn

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

179

Nguyễn Anh Sơn

TS

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

Bộ môn Luật kinh doanh

 

180

Nguyễn Bá Sơn

TS

Hội Luật Quốc tế Việt Nam

Bộ môn Luật quốc tế

 

181

Nguyễn Duy Sơn

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

182

Nguyễn Quốc Sửu

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

183

Naoshi  Takasugi

GS.TS

Đại học Kyoto, Nhật

Bộ môn Luật quốc tế

 

184

Lê Minh Tâm

GS.TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

185

Phùng Trung Tập

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

186

Lê Văn Thiệp

TS

Văn phòng Luật sư Toàn Cầu

Bộ môn Luật dân sự

 

187

Trần Quang Tiệp

TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

188

Nguyễn Trung Tín

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật quốc tế

 

189

Ngô Mạnh Toan

TS

Trường Cán bộ thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

190

Võ Đình Toàn

TS

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

191

Hoàng Văn Tú

PGS.TS

Viện Nghiên cứu lập pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

192

Lương Minh Tuân

TS

Viện Nghiên cứu lập pháp

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

193

Nguyễn Mậu Tuân

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

194

Nguyễn Văn Tuân

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

195

Nguyễn Văn Tuân

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

196

Đỗ Minh Tuấn

TS

Công ty Luật Châu Á

Bộ môn Luật kinh doanh

 

197

Hoàng Anh Tuấn

TS

Công ty Luật Biển Bắc

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

198

Lương Văn Tuấn

TS

Học viện Thanh thiếu niên

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

199

Nguyễn Anh Tuấn

TS

Học viện An ninh

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

200

Trần Anh Tuấn

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

201

Charles Tucker

GS.TS

Viện Cam kết quốc tế tại Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

202

Nguyễn Trí Tuệ

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

203

Hoàng Anh Tuyên

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

204

Nguyễn Quang Tuyến

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

205

Nguyễn Văn Tuyến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

206

Đỗ Thị Ngọc Tuyết

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

207

Phạm Văn Tuyết

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

208

Nguyễn Viết Tý

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

209

Nguyễn Quang Thái

TS

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

210

Lê Mai Thanh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật

Bộ môn Luật quốc tế

 

211

Lê Thị Thanh

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật kinh doanh

 

212

Nguyễn Văn Thanh

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

213

Phạm Ngọc Thanh

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

214

Tuấn Đạo Thanh

TS

Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

215

Đinh Xuân Thảo

PGS.TS

Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

216

Trần Phương Thảo

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

217

Trịnh Đức Thảo

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

218

Lê Ngọc Thắng

TS

Học viện Ngân hàng

Bộ môn Luật kinh doanh

 

219

Nguyễn Đăng Thắng

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

 

220

Nguyễn Mạnh Thắng

TS

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

 

221

Thái Vĩnh Thắng

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

222

Đàm Thanh Thế

PGS.TS

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

223

Đồng Thị Kim Thoa

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật quốc tế

 

224

Nguyễn Thị Kim Thoa

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

225

Nguyễn Thị Anh Thu

TS

Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

226

Nguyễn Xuân Thu

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

 

227

Phạm Thị Giang Thu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

228

Kiều Đình Thụ

PGS.TS

Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

229

Nguyễn Thị Thuận

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

 

230

Nguyễn Văn Thuận

TS

Ủy ban Pháp luật, Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

231

Nguyễn Thanh Thủy

TS

Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

 

232

Nguyễn Thị Thủy

TS

Ủy ban Tư pháp, Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

 

233

Vương Thanh Thúy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

234

Phan Hữu Thư

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

 

235

Vũ Thư

PGS.TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

236

Nguyễn Quý Trọng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

237

Đào Thanh Trường

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

238

Nguyễn Xuân Trường

TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

239

Phùng Thế Vắc

PGS.TS

Học viện An ninh nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

240

Nguyễn Quốc Văn

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

 

241

Chu Thị Trang Vân

TS

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

 

242

Nguyễn Thị Ánh Vân

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

243

Nguyễn Thị Thu Vân

TS

Trường Đại học Hòa Bình

Bộ môn Luật dân sự

 

244

Vũ Thị Hồng Vân

PGS.TS

Trường Đại học Kiểm sát

Bộ môn Luật kinh doanh

 

245

Nguyễn Tất Viễn

PGS.TS

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

246

Lê Đình Vinh

TS

Công ty Luật Vietthink

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật quốc tế

 

247

Trương Quang Vinh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

248

Võ Khánh Vinh

GS.TS

Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

 

249

Đinh Ngọc Vượng

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật quốc tế

 

250

Nguyễn Xuân Yêm

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp hình sự

 

251

Nguyễn Thị Yến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

 

252

Trịnh  Hải Yến

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

 

253

Vũ Thị Hải Yến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

 

 

 

 

 

 

*/ Danh sách gồm 253 Cộng tác viên.

 

 

 

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội