Nhập học
 

Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 chính thức của Trường:

  • Thông tin tuyển sinh ĐH 2020 ngắn gọn: LINK
  • Infographic thông tin tuyển sinh ĐH 2020: LINK.
  • Học bổng lớn cho sinh viên K54: LINK
  • Infographic về các CTĐT CLC: LINK

Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2020 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội