Nhập học
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

https://drive.google.com/file/d/1Kk2fNESnSWe_gT3FVDc_Q_no0SeH-Qv0/view?usp=sharing

Địa chỉ cập nhật và hỗ trợ giải đáp, tư vấn thông tin tuyển sinh đại học chính quy:

Địa chỉ trang web: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn     

E-mail: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

Điện thoại: 024 35579076; 024 38585279; hotline: 0967867334

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội