Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Kỹ thuật địa chất
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHTN02
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 83.3 %
Chỉ tiêu THPT : 118
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 2
Học phí : 960,000 đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • A16 - Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội