Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học môi trường** (CTĐT tiên tiến)
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7440301TT
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 85.8 %
Chỉ tiêu THPT : 40
Chỉ tiêu theo phương thức khác:
Học phí : 3,500,000 đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội