Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7420201
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 93.2 %
Chỉ tiêu THPT : 116
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 4
Học phí : 960,000 đồng/tháng/sinh viên

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A02 - Toán, Vật lí, Sinh học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội