Nhập học
 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Mã trường: QHT     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHT09
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 93.2 %
Chỉ tiêu THPT : 78
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 2
Học phí : 1,170,000 đồng/tháng/sinh viên (theo quy định của Nhà nước)

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • A02 - Toán, Vật lí, Sinh học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D08 - Toán, Sinh học, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội