Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD4
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : %
Chỉ tiêu THPT : 94
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 11
Học phí : Dự kiến được Nhà nước cấp kinh phí để đóng học phí và sinh hoạt phí.

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội