Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Quản trị Chất lượng giáo dục
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD3
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100% %
Chỉ tiêu THPT : 50
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 5
Học phí : Theo Quy định của ĐHQGHN

Tổ hợp xét tuyển

  • A00 - Toán, Vật lí, Hóa học
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
LỰA CHỌN

Trường ĐHGD tuyển sinh đầu vào theo nhóm ngành, sau hai học kỳ chính của năm học thứ nhất, Trường xét phân ngành cho sinh viên, chi tiết về phân ngành sinh viên nhóm ngành GD3 (Khoa học giáo dục và khác), Thí sinh xem tại mục 1.7.2 của Đề án.

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội