Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Lịch sử
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD2
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100% %
Chỉ tiêu THPT : 9
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 1
Học phí : Miễn học phí

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • C15 - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội