Nhập học
 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Đức
Mã trường: QHF     Mã nhóm ngành/Mã ngành: 7140235
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100 %
Chỉ tiêu THPT : 15
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 10
Học phí : Miễn học phí

Tổ hợp xét tuyển

  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D05 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D90 - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Môn chính là Tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi trong đó môn chính nhân hệ số 2.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Đức đào tạo cử nhân có kiến thức lý luận và thực hành về chuyên ngành Sư phạm Tiếng Đức cũng như văn hóa các nước nói tiếng Đức, có năng lực tiếng Đức ở trình độ bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu), có kiến thức về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và ứng dụng những kiến thức này vào các hoạt động giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Đức ở các cấp học trong hệ thống giáo dục Việt Nam, có khả năng tham gia học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc cao hơn.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Đức có thể đảm nhận các vị trí như: cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Đức ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường phổ thông trung học hay đại học, hoặc có thể trở thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.

Facebook Chat Widget by CAIT