Nhập học
 
Tiếp nối thành công của chương trình “VNU-IS Live Talk 2019”, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục ra mắt ...
Đối với công nghệ vũ trụ, sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ, ...
Bạn có biết rằng Data Scientist” (Nhà khoa học dữ liệu) được tạp chí uy tín Harvard Business Review đánh ...
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội