Nhập học
 
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD), ĐHQGHN thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại ...
Khoa Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh đợt bổ sung Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và ...
Khoa Quốc tế công bố điểm trúng tuyển năm 2019 đối với 5 ngành đào tạo chất lượng cao bằng ...
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quý phụ huynh và thí sinh trúng tuyển khi đến làm thủ tục nhập ...
Điểm trúng tuyển vào chương trình cử nhân chính quy, chất lượng cao ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công ...
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt ...
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Lịch xác nhận nhập học và thủ tục nhập học ...
Vũ Minh Chi, cựu học sinh trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh với số điểm 26, 9 đã trở thành ...
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội