Nhập học
 
Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng (2013) đã đưa ra một trong nhiệm vụ, giải pháp cơ bản là ...
Dưới đây là danh sách thí sinh cần đăng ký Phỏng vấn đầu vào bắt buộc Chương trình Cử nhân ...
Việc mở mới và đào tạo chuyên ngành cử nhân Khoa học Giáo dục là nhu cầu tất yếu khách ...
Trường ĐH Giáo Dục là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đào tạo bài bản và hệ thống ngành ...
Bạn đã lựa chọn cho mình một con đường tương lai phù hợp với năng lực và đam mê của ...
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội