Nhập học
 
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học ...
Từ ngày 01/04 - 20/04/2019, học sinh lớp 12 cả nước sẽ chính thức nộp hồ sơ đăng ký dự ...
MET là chương trình Cử nhân đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi tín chỉ với ĐH Queensland
Cuộc thi UEB Spotlight 2019 với chủ đề “Sinh viên thanh lịch - Trí tuệ - Tự tin hội nhập” ...
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội