TIN TỨC


Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHX) thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy. Theo đó, năm 2021, Nhà trường tuyển sinh 1.650 chỉ tiêu cho 31 ngành/chương trình đào tạo.
Lưu ý: Thí sinh xem trên điện thoại, máy tính bảng vui lòng xoay ngang màn hình để có thể đọc toàn bộ nội dung.

 
- Phụ lục 1: Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy đại học XEM TẠI ĐÂY
- Phụ lục 2: Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy đại học XEM TẠI ĐÂY