TIN TỨC


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHX) ...
Năm 2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (mã trường: QHX) tuyển sinh đại ...
Năm 2021, Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN xét tuyển 1.650 chỉ tiêu ...
Năm 2020, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN xét tuyển 1.850 chỉ tiêu cho 31 ngành/CTĐT, trong đó có 02 ngành học ...
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công ...
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển ...
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công ...
Thông tin điểm trúng tuyển đại học chính quy giai đoạn 2012 – 2018 vào các ngành học của Trường ...
Từ năm 2018, Đông Nam Á học chính thức trở thành một ngành đào tạo độc lập thuộc khoa Đông ...