Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công ...
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển ...
Mã ngành Tên ngành
QHX01 Báo chí
QHX40 Báo chí - CTĐT CLC TT23
QHX02 Chính trị học
QHX03 Công tác xã hội
QHX06 Hán Nôm
QHX07 Khoa học quản lý
QHX41 Khoa học quản lý - CTĐT CLC TT23
QHX08 Lịch sử
QHX09 Lưu trữ học
QHX10 Ngôn ngữ học
QHX11 Nhân học
QHX12 Nhật Bản học
QHX13 Quan hệ công chúng
QHX14 Quản lý thông tin
QHX42 Quản lý thông tin - CTĐT CLC TT23
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
QHX16 Quản trị khách sạn
QHX17 Quản trị văn phòng
QHX18 Quốc tế học
QHX19 Tâm lý học
QHX20 Thông tin – thư viện
QHX21 Tôn giáo học
QHX22 Triết học
QHX23 Văn học
QHX24 Việt Nam học
QHX25 Xã hội học
QHX04 Đông Nam Á học
QHX05 Đông phương học