Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7903124QT Kinh tế - Tài chính*** Chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220201CLC Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220202 Ngôn ngữ Nga Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220203CLC Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220205CLC Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7140231 Sư phạm tiếng Anh Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140236 Sư phạm tiếng Nhật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140235 Sư phạm tiếng Đức Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ