Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại ngữ


Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại ngữ

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CHI TIẾT: LINK

THÔNG TIN TUYỂN THẲNG: LINK