Tổ chức lớp học trải nghiệm cho học sinh THPT quan tâm tới ngành Kinh tế – Tài chính
[Infographic] Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Hà Nội
Mã ngành Tên ngành
7903124QT Kinh tế - Tài chính***
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập
7220201 Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC
7220202 Ngôn ngữ Nga
7220209 Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC
7220203 Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC
7220205 Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC
7140231 Sư phạm tiếng Anh
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7140236 Sư phạm tiếng Nhật
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc