Thông báo Tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2022
Tưng bừng “Ngày hội Đại sứ tập sự ULIS 2022”
Nguyễn Tiến Huy và tình yêu với những chữ “tròn tròn xinh xinh”
Mã ngành Tên ngành
7903124QT Kinh tế - Tài chính***
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập
7220201 Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC
7220202 Ngôn ngữ Nga
7220209 Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC
7220203 Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC
7220205 Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC
7140231 Sư phạm tiếng Anh
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7140236 Sư phạm tiếng Nhật
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc